Ülevaade

ESEA missioon on aidata kaasa konkurentsivõimelise majandus- ja elukeskkonna arendamisele ning eestimaalaste heaolu
kasvule, mõjutada selle saavutamiseks riiklikke ja ühiskondlikke organisatsioone efektiivsele ning eesmärgikindlale tegevusele.

ESEA eesmärgiks on Eesti vabariigis soodsa ettevõtlus- ja välismajanduskeskkonna arendamine.

ESEA liikmeks on füüsiline isik, kes oma tegevusega aitab kaasa ESEA eesmärgi saavutamisele ja kes on liikmeks kutustud vastaval Põhikirjale.

ESEA liikmed toetavad mõtteviisi, et rikkust luuakse eelkõige ettevõtluse kaudu ning poliitikat teostatakse rahva heaolu kasvu huvides.

ESEA on 2008. aastast ICIE (Rahvusvaheline Töösturite ja Ettevõtjate Kongress) liige. ESEA endine president hr. Tiit Vähi on ICIE presiidiumi liige.
Informatsiooni ICIE-st saate vaadata siit: www.icie.ru